برنامه هفتگی جلسات کانون عکاسان شهرستان نجف آباد

برنامه ی هفتگی جلسات کانون عکاسان شهرستان نجف آباد تا آخر دی ماه سال جاری به شرح ذیل است

این جلسات در محل انجمن سینمای جوانان شهرستان نجف آباد روزهای شنبه هر هفته ساعت ۱۶:۳۰ برگزار می گردد

شرکت در این جلسات برای تمامی علاقه مندان آزاد است

تاریخ

موضوع نمایش عکس

مباحث

۲۵ آذر

آزاد

معرفی سایت های عکاسی(ارایه خانم شریعتی)

۲ دی

کودک

فرم در عکاسی(ارایه آقای کاظمی)

۹ دی

سیاه و سفید

معرفی عکاس/معرفی کتاب(ارایه خانم رضاییان)

آموزش پانوراما(ارایه آقای کرباسی)

۱۶ دی

پانوراما

نمایش فیلم(ارایه آقای سمندری)

۳۰ دی

طبیعت زمستانی

مجموعه عکس(ارایه رضا قلیچخانی)

تاریخ

موضوع نمایش عکس

مباحث

۲۵ آذر

آزاد

معرفی سایت های عکاسی(ارایه خانم شریعتی)

۲ دی

کودک

فرم در عکاسی(ارایه آقای کاظمی)

۹ دی

سیاه و سفید

معرفی عکاس/معرفی کتاب(ارایه خانم رضاییان)

آموزش پانوراما(ارایه آقای کرباسی)

۱۶ دی

پانوراما

نمایش فیلم(ارایه آقای سمندری)

۳۰ دی

طبیعت زمستانی

مجموعه عکس(ارایه رضا قلیچخانی)

ارسال دیدگاه

ترجمه توسط تمپــــ‌ها