برنامه ی آبان ماه کانون عکاسان شهرستان نجف آباد

برنامه ی هفتگی جلسات کانون عکاسان شهرستان نجف آباد تا آخر آبانماه سال جاری به شرح ذیل است

این جلسات در محل انجمن سینمای جوانان شهرستان نجف آباد روزهای شنبه هر هفته ساعت ۱۶:۳۰ برگزار می گردد

شرکت در این جلسات برای تمامی علاقه مندان آزاد است

تاریخ

موضوع نمایش عکس/مسئول نمایش و بررسی

مباحث

۴ آبان

پاییز

ارایه عکس

۱۱ آبان

سالمندان Adobe Camera Raw
۱۸ آبان

بازار

Adobe Lightroom
۲۵ آبان محرم عکاسی از دود

ارسال دیدگاه

ترجمه توسط تمپــــ‌ها