گزارش اردوی نایین ۶ اردیبهشت ماه

اردوی عکاسی کانون عکاسان شهرستان نجف آباد در صبحگاه ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ به مقصد نایین حرکت کرد

در این اردوی یک روزه مکان های زیر با موضوع عکاسی معماری و مردم شناسی مورد بازدید قرار گرفت

مسجد جامع

نارین قلعه بازمانده از دوران ساسانی

بافت تاریخی شهر

قلعه ی آشورگاه بازمانده از دوران زرتشت

یخچال

آب انبار دو قلو

سرداب

گارگاه عبا بافی

کاروانسرای بلاباد

آب انبارها

خانه پیرنیا(موزه مردم شناسی)

بازار قدیمی

 

ارسال دیدگاه

ترجمه توسط تمپــــ‌ها